Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 เบอร์โทร 075-499-133 / 075-499-146 fax 075-499-133  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การจัดการความรู้
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แบบประเมินผลปฎิบัติงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายวรานนท์ กรุงแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ยางค้อม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ  (ดู : 23)
ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 55)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 3 (ดู : 171)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (ดู : 108)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 2 โครงการ (ดู : 178)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 (ดู : 125)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
 
อปพร. เข้าช่วยเหลือเหตุไฟไหม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม สมัยประชุมวิสามัญที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หัวข้อ : โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ “โครงการรับบริจาคมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลยางค้อม ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 43)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
สำนักสงฆ์ทองธรรมทาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270โทรศัพท์ : 075-499-133 / 075-499-146 โทรสาร : 075-499-133
Copyright © 2018. www.yangkom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs