ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
   
 
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562