ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสามแยกลุ่มยูง-ถนน รพช.หมู่ที่9 หมู่ที่1 และหมู่ที่8 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสามแยกลุ่มยูง-ถนน รพช.หมู่ที่9 หมู่ที่1 และหมู่ที่8 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561