ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายสามแยกลุ่มยูง-ถนน รพช.หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑ และหมุ่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายสามแยกลุ่มยูง-ถนน รพช.หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑ และหมุ่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561