ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เรื่อง ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2564