ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่มี่๙ บ้านทางหลวง ตำบลยางค้อม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
 
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่มี่๙ บ้านทางหลวง ตำบลยางค้อม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2561