ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาหมู่บ้านรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 40 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)
   
 
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาหมู่บ้านรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 40 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2561