Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 เบอร์โทร 075-499-133 / 075-499-146 fax 075-499-133  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การจัดการความรู้
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แบบประเมินผลปฎิบัติงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (ดู : 108) 16 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 2 โครงการ (ดู : 177) 21 ก.พ. 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 (ดู : 123) 21 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสามแยกลุ่มยูง-ถนน รพช.หมู่ที่9 หมู่ที่1 และหมู่ที่8 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 186) 13 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายสามแยกลุ่มยูง-ถนน รพช.หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑ และหมุ่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 184) 11 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่มี่๙ บ้านทางหลวง ตำบลยางค้อม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 217) 25 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาหมู่บ้านรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 40 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) (ดู : 184) 13 ก.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 (ดู : 156) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองสีรีสอร์ท หมู่ที่๕ ตำบลยางค้อม (ดู : 161) 11 ก.ย. 2561
ใบเสนอราคา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองสีรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน (ดู : 169) 11 ก.ย. 2561
ประกาศก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสามแยกลุ่มยูง-ถนนรพช. หมู่ที่ 9,1,8 (ดู : 188) 10 ก.ย. 2561
บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาหมู่บ้านรูปทรงถ้วยเเชมแปญ ขนาด 40ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ตำบลยางค้อม (ดู : 143) 6 ก.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายสองสีรีสอร์ท ม.5 (ดู : 180) 5 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านทางหลวง ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 141) -8 ธ.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
เลขที่ 197 หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270โทรศัพท์ : 075-499-133 / 075-499-146 โทรสาร : 075-499-133
Copyright © 2018. www.yangkom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs