คุณคิดว่าการปฏิบ้ติงานของ อบต.อยูในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
4 คน
เดือนนี้ :
151 คน
เดือนที่แล้ว :
204 คน
ปีนี้ :
1,664 คน
ปีที่แล้ว :
172 คน
ทั้งหมด :
1,836 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.80.3.192
18 ตุลาคม 2564
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายใตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 :อ่าน 1 คน ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง :อ่าน 5 คน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่สนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม :อ่าน 4 คน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่สนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบลยางค้อม :อ่าน 3 คน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้ :อ่าน 6 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เรื่อง ปิดประกาศสำเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 :อ่าน 14 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีข้อมูล
 
 
 
 
 
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
 
 
 
 
 
   รีวิวอุปกรณ์ Weider monsterpun.. : 2021-04-08 (0)
   กระสอบทรายชกมวย monsterpunchboxing monsterpun.. : 2021-04-07 (0)
   กระสอบทรายชกมวย monsterpunchboxing monsterpun.. : 2021-04-05 (0)
   กระสอบทรายชกมวย monsterpunchboxing monsterpun.. : 2021-04-04 (0)
   ทดสอบUFA00710032564 UFA007 : 2021-03-10 (0)
   เว็บสวยมากๆๆค่ะ วาววา : 2020-12-03 (0)
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุการอ่านและเก็บข้อมูลตามที่ e-GP กำหนด คือ 12.01 - 12.59 และ 17.01 - 08.59
( กด F5 ตามเวลา เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลมายังเว็บของ อบต.)